FDA godkjenner Kesimpta - den første injiserbare MS-medisinen pasientene selv kan ta hjemme

Legemidler og biotek
FDA har gitt markedføringstillatelse til Kesimpta som er det det første injiserbare MS-legemidlet som pasienter selv kan administrere hjemme.
Den amerikanske legemiddelmyndigheten har godkjent Kesimpta (ofatumumab), et legemiddel som er utviklet av Novartis for pasienter med relapserende multippel sklerose. Kesimpta er det første injiserbare MS-legemidlet som pasienter selv kan administrere hjemme. Det gjøres subkutant med en injeksjon én gang per måned.