HT Live

Fastleger får ikke lenger bivirkningsinformasjon på papir

Legemidler og biotek
Farvel til papiret: Fastleger får heretter viktig sikkerhetsinformasjon om et legemiddel via varsler i pasientjournalen (EPJ) og i Felleskatalogens app og nettside
Fastleger får heretter viktig sikkerhetsinformasjon om et legemiddel via varsler i pasientjournalen (EPJ) og i Felleskatalogens app og nettside. Informasjonen sendes ikke lenger på papir.