Norske fastleger blir mer og mer utilgjengelige. På "legekontoret" til KRY er det ingen helsekøer.

Denne artikkelen er kun ment for helsepersonell.

Helseteknologi

Fastlegene er overarbeidet, men digitale leger møter stengte dører

Norske fastleger er overarbeidet og rekrutteringen til yrket svikter. Helseminister Bent Høie kaller det krise. Men digitale legetjenester som kan avlaste fastlegene slipper ikke inn.