Forskerne har identifiserte 64 DNA-varianter som er assosiert med bipolar lidelse. Foto: Getty Images

Fant nye genetiske varianter som øker risikoen for bipolar lidelse - målet er å utvikle treffsikre medikamenter

Norske forskere har vært med på å identifisere 64 genetiske varianter som er assosiert med bipolar lidelse. 33 av disse har vi ikke visst om tidligere og er derfor helt ny kunnskap. Funnene kan ha betydning for fremtidig forebygging, behandling og hjelpe med å finne svaret på hva som forårsaker bipolar lidelse.