Det er uenighet i FHI om en oppfriskningsdose av koronavaksinen skal tilbys personer under 65 år. Foto: NTB

Coronaviruset

Faglig uenighet i FHI om behovet for tredje dose til personer under 65 år

Det er faglig uenighet i FHI om behovet for oppfriskningsdoser i aldersgruppen 18–64 år. Bakgrunnen er at kunnskapsgrunnlaget er for svakt til å vurdere nytte og risiko.