Første covid-19 behandling godkjent i Europa

Legemidler og biotek
De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) anbefaler en betinget godkjenning til remdesivir (Veklury) for behandling av COVID-19.