Kommunene overtar flere sykehjemsplasser fra private tjenesteleverandører, og i 2020 var mer enn 9 av 10 sykehjemsplasser i kommunalt eierskap. Foto: Getty Images

Politikk

Færre private sykehjemsplasser

Kommunene overtar stadig flere sykehjemsplasser fra private leverandører. I fjor var mer enn ni av ti sykehjemsplasser i kommunalt eierskap, ifølge SSB.