Coronapandemien har ført til en nedgang i innleggelser og planlagte behandlinger på norske sykehus, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Foto: NTB

Færre pasienter på sykehusene i fjor

Færre pasienter ble behandlet på sykehus i 2020 enn i 2019. Det gjelder både for dagbehandling, poliklinikk og døgnbehandlinger. Årsaken er coronapandemien. Tallene viser en nedgang for nesten samtlige diagnosegrupper, men kreftpasienter har hatt en mindre nedgang enn andre grupper.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)