Få endringer i behandlingen av covid-19 gjennom pandemien

Legemidler og biotek
Bærum sykehus har behandlet mange covid-19 pasienter. Bildet viser covid-posten på Bærum sykehus med personale under behandling av coronasmittet pasient. Foto: NTB
Med unntak av noe bruk av det betennelsesdempende steroidet deksametason har det vært få endringer i den medikamentelle behandlingen av alvorlig syke covid-19-pasienter gjennom corona-epidemien.