EU har gitt markedsføringstillatelse til den første tablettbehandlingen som hindrer nedbrytningen og øker aktiviteten av hypoksi-induserende faktor (HIF). Bildet viser røde blodeceller i en arterie. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

EU godkjenner Evrenzo til behandling av anemi hos voksne med kronisk nyresvikt - Nå er det opp til Beslutningsforum

Evrenzo (roxadustat) er den første EU-godkjente tablettbehandlingen som hindrer nedbrytningen og øker aktiviteten av hypoksi-induserende faktor (HIF). Om lag 4 800 norske pasienter kan hvert år være aktuelle for behandling med Evrenzo. Men først må Beslutningsforum si ja til å innføre behandlingen.