JAK-hemmeren Rinvoq har nå fått markedsføringstillatelse for behandling av barn og voksne som har moderat til alvorlig atopisk eksem. Dette er en ny type sykdomsmodifiserende legemiddel, og er et nytt behandlingsalternativ innen et potensielt bredt utvalg av immunologiske tilstander. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

EU godkjenner den første JAK-hemmeren til behandling av barn og voksne med moderat til alvorlig atopisk eksem

Markedsføringstillatelsen ble gitt på grunnlag av fase 3-studiene Measure Up 1 og Measure Up 2 som inkluderte mer en 2500 pasienter. Studiene viste at signifikant flere pasienter med atopisk eksem som ble behandlet med JAK-hemmeren Rinvoq (upadacitinib) som monoterapi fikk mindre eksem og redusert kløe sammenlignet med placebo.