ESC oppsummert
- Resultatene fra EMPEROR-Preserved studien er ikke mindre enn banebrytende og praksisendrende. Slik oppsummerer kardiologiprofessor Dan Atar EMPEROR-Preserved studien, som ble presentert på ESC

Legemidler og biotek,   Kliniske studier

ESC oppsummert: - Den første studien med effekt på hjertesviktpasienter med bevart hjertepumpefunksjon (HFpEF)

- Resultatene fra EMPEROR-Preserved studien er ikke mindre enn banebrytende og praksisendrende. Slik oppsummerer kardiologiprofessor Dan Atar EMPEROR-Preserved studien.