EADV 2020
To fase III studier viser at JAK-hemmeren Rinvoq reduserer eksem og kløe blant pasienter med moderat til alvorlig atopiske eksem. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

JAK-hemmeren Rinvoq med god effekt på pasienter med atopiske eksem

Signifikant flere pasienter med atopisk eksem som ble behandlet med JAK-hemmeren Rinvoq (upadacitinib) som monoterapi fikk mindre eksem og redusert kløe sammenlignet med placebo.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil