En robot utviklet av selskapet Retrams AS klippet snoren da helseinkubatoren «Eitri» ble offisielt innviet. Til høyre i bildet dekan ved Det medisinske fakultet, Per Bakke.

Bransjenytt

Robot åpnet Eitri helseinkubator - målet er å eksportere helseforskning for milliarder fra Vestlandet

Eitri Helseinkubator ved Universitetet i Bergen er åpnet. I nye lokaler på Haukeland skal medisinske forskere og gründere jobbe sammen for å utvikle nyvinninger innen helse.