Disse er med i fagrådet for persontilpasset medisin

Legemidler og biotek
Seniorrådgiver Monica Larsen er med fagråd for persontilpasset medisin som nå er oppnevnt av Helsedirektoratet.
Helsedirektoratet har etablert et fagråd for persontilpasset medisin. Rådet skal bidra til oppfølging og implementering av anbefalingene i Nasjonal strategi for persontilpasset medisin og til at denne strategien er forankret i helsetjenesten.