Seniorrådgiver Monica Larsen er med fagråd for persontilpasset medisin som nå er oppnevnt av Helsedirektoratet.

Legemidler og biotek

Disse er med i fagrådet for persontilpasset medisin

Helsedirektoratet har etablert et fagråd for persontilpasset medisin. Rådet skal bidra til oppfølging og implementering av anbefalingene i Nasjonal strategi for persontilpasset medisin og til at denne strategien er forankret i helsetjenesten.