Digitale innkallingsbrev tas nå i bruk i Helse Sør-Øst

Helseteknologi
Nå kan pasienter over 16 år lese brev fra Sykehuset Innlandet trygt og enkelt ved å logge seg inn på helsenorge.no.