Samstemte: Terje Rootwelt professor og klinikkleder på Barne- og ungdomsklinikken på Rikshospitalet, Synne Lerhol som er medlem i Bioteknologirådet og Trygve Brautaset som er professor i syntetisk biologi - for anledningen på videolink - er enige om at test for SMA må innføres i nyfødtscreeningen. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek,   Helseteknologi

- Vi må starte å screene nyfødte for spinal muskelatrofi

I Norge blir det født rundt 60 000 barn hvert år. I sjeldne tilfeller kan barnet ha en medfødt sykdom, selv om det virker helt friskt fra fødselen. Alle nybakte foreldre får derfor tilbud om nyfødtscreening av barna sine, der man undersøker barnets blod for 25 alvorlige medfødte sykdommer. Men foreløpig ikke for SMA som er en av de vanligste årsakene til tidlig barnedød i Norge.