Mammografiprogrammet skal utvikle kunstig intelligens som skal hjelpe radiologene å bli enda mer presise og effektive i å avdekke brystkreft. Foto: Getty Images

Helseteknologi,   Forskning

Skal utvikle kunstig intelligens for å effektivisere og øke kvaliteten på brystkreftscreeningen

- Kunstig intelligens vil kunne redusere arbeidsmengden, forbedre nøyaktigheten på granskningen, redusere ulempene og øke fordelene ved brystkreftscreeningen sier lederen av Mammografiprogrammet, professor og radiolog, Solveig Hofvind.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)