Foreldre og fagmiljøet venter på at den arvelige sykdommen spinal muskelatrofi (SMA), som er en av de vanligste årsakene til tidlig barnedød i Norge, skal bli en del av tilbudet i nyfødtscreeningen. Årlig testes 60 000 nyfødte for 25 genetiske sykdommer Foto: Oslo Universitetssykehus

Legemidler og biotek,   Helseteknologi

Nyfødtscreening av spinal muskelatrofi har kjørt seg fast i helsebyråkratiet

I over ett år har foreldre og fagmiljøet ventet på at helsemyndighetene skal inkludere den arvelige sykdommen spinal muskelatrofi (SMA) i nyfødtscreeningen. Men til tross for at helseminister Bent Høie har lovet fortgang i saksbehandlingen, har saken kjørt seg fast i helsebyråkratiet. SMA er en av de vanligste årsakene til tidlig barnedød i Norge.