En liten test kan gi store svar: Alle 55 åringer skal i løpet av fire år inviteres til å sende inn avføringsprøver i det nye nasjonale Tarmscreeningprogrammet. Foto: Kreftregisteret

Legemidler og biotek

Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft er i rute - starter i år

De første invitasjonene i Tarmscreeningprogrammet blir sendt ut mot slutten av 2021. Innen utgangen av 2024 skal programmet være landsdekkende.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil