Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, er lite begeistret for genetiske selvtester og sier at en svært alvorlig side ved dette, er at DNA er meget sensitive data. - Tar du en gentest, sender du dem ut i verden. Og du har ingen kontroll på hvem som får dem i hende. De er nemlig mye verdt som salgsvare, sier direktøren. Forbrukerrådet/John Trygve Tollefsen

Helseteknologi

Forbrukerdirektøren kårer genetiske selvtester til en av tidenes dårligste produkter

-Hvis vi skulle ha kåret tidenes dårligste produkt, tror jeg genetiske selvtester ville kommet høyt opp på listen. Mange kjøper dem for moro skyld, men konsekvensene er alvorlige, og svarene kan være både upresise eller misvisende. Helst bør du være både medisiner og jurist for å lese dem riktig, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)