Legemiddelverket vurderer nå om noen utvalgte biologiske og biotilsvarende legemidler egner seg for bytte i apotek, blandt dem insulin. Foto: Getty Images

Politikk

Diabetesforbundet mener bytte av insuliner i apotek kan få alvorlige konsekvenser

Stortinget har vedtatt å åpne opp for å bytte biologiske legemidler i apotek. Legemiddelverket vurderer nå om noen utvalgte biologiske og biotilsvarende legemidler egner seg for bytte i apotek. Et av disse legemidlene er insulin. Dette synes ikke Diabetesforbundet noe om. Uforsvarlig, mener generalsekretær Bjørnar Allgot.