Bayer utvider det kliniske studieprogrammet for Kerendia (finerenon) med fase 3-studien FIND-CKD. Den skal undersøke effekten av legemidlet på nyre, hjerte og blodkar hos pasienter med kronisk nyresykdom uten diabetes. Foto: Getty Images

Bayer starter studie med 1500 pasienter som har kronisk nyresykdom uten diabetes - men ingen norske pasienter deltar

Det er begrensede behandlingsmuligheter for pasienter med kronisk nyresykdom (CKD), og mange risikerer forverring av nyresvikten eller tidlig død. Nå utvider Bayer det kliniske studieprogrammet for Kerendia (finerenon) med fase 3-studien FIND-CKD. Den skal undersøke effekten av legemidlet på nyre, hjerte og blodkar hos pasienter med kronisk nyresykdom uten diabetes.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)