Pårørende er en viktig ressurs for pasienter og pleietrengende - her er tre podcaster som vi anbefaler. Foto: Getty Images

Dette er podcastene for deg som er pårørende

Pårørende er en viktig ressurs for pasienter og pleietrengende - men også for det norske helsevesenet og for samfunnet. Men pårørende har også egne behov. De kan være utsatt for fysiske, psykiske og sosiale belastninger.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)