EHA25
Mye taler for at BiTE er en enklere måte å behandle på og om behandlingresultatene blir bedre eller dårligere i forhold til CAR-T gjenstår å se, sier Fredrik Schjesvold

Helseteknologi

Dette er forskjellen på CAR-T og BiTE

I dette intervjuet forklarer overlege Fredrik Schjesvold på Oslo myelomatosesenter forskjellen mellom de to behandlingsteknologiene CAR-T og BiTE som begge brukes i behandlingen av myelomatose. På EHA25 ble det presentert flere studier med begge disse teknologiene.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)