Det europeiske legemiddelbyrået gir Enhertu rask vurdering for behandling av pasienter med HER2 positiv metastatisk brystkreft

Legemidler og biotek
Det europeiske legemiddelbyrået - EMA - mener at Enhertu er så viktig for pasienter med HER2 positiv metastatisk brystkreft at det har gitt søknaden akselerert prosedyre. Foto: Getty Images
Daiichi Sankyo har søkt om markedsføringstillatelse i Europa for sitt målrettede kreftlegemiddel trastuzumab deruxtecan (Enhertu) for behandlingen av HER2 positiv metastatisk brystkreft. Det europeiske legemiddelbyrået - EMA - mener at legemidlet er så viktig for pasientene at den har gitt søknaden akselerert prosedyre.