EHA25
Immunterapi representerer et av de største gjennombruddene innen kreftbehandling de siste årene. De to metodene som har kommet lengst, er såkalte sjekkpunkthemmere (checkpoint inhibitors) og T-celler med kimære antigenreseptorer (CAR-T).

Legemidler og biotek

Derfor virker CAR-T bedre en tradisjonell immunterapi på myelomatosepasienter

Den tradisjonelle immunterapien - sjekkpunkthemmerne - baserer seg på at pasienten har et velfungerende immunforsvar. Det har ikke de med myelomatose som har sin sykdom i benmargen i motsetning til mange med solide svulster. For myelomatosepasienter er det slik at det er benmargen - immunforsvaret - som er sykt. CAR-T omgår dette ved å omprogrammere immunforsvaret.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil