Derfor virker CAR-T bedre en tradisjonell immunterapi på myelomatosepasienter

Legemidler og biotek
EHA25
Immunterapi representerer et av de største gjennombruddene innen kreftbehandling de siste årene. De to metodene som har kommet lengst, er såkalte sjekkpunkthemmere (checkpoint inhibitors) og T-celler med kimære antigenreseptorer (CAR-T).
Den tradisjonelle immunterapien - sjekkpunkthemmerne - baserer seg på at pasienten har et velfungerende immunforsvar. Det har ikke de med myelomatose som har sin sykdom i benmargen i motsetning til mange med solide svulster. For myelomatosepasienter er det slik at det er benmargen - immunforsvaret - som er sykt. CAR-T omgår dette ved å omprogrammere immunforsvaret.