Antall personer med demens i Norge, blir i rapporten " ”Forekomst av demens i Norge”, beregnet til 101 000 i 2020. -Antall personer med demens vil mer enn fordobles frem mot 2050. Det er trolig den største ressursmessige utfordringen som helse- og omsorgstjenesten står overfor, sier professor i geriatri Geir Selbæk. Gettyimages.no

Forskning

Demenstallene i Norge er mye høyere enn tidligere antatt

-Antall personer med demens vil mer enn fordobles frem mot 2050. Det er trolig den største ressursmessige utfordringen som helse- og omsorgstjenesten står overfor, sier Geir Selbæk, professor i geriatri og forskningsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Dette kan bli mer omfattende enn utfordringen vi har møtt gjennom COVID-19 det siste året, ifølge professoren.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)