Største utfordring: 2,5 ganger så mange kommer til å trenge helse- og omsorgstjenester på grunn av demens.

Legemidler og biotek

Demens: Dobbelt så mange rammes om 20 år

- Økningen i antall personer med demens fordobles om bare 20 år. Dette blir trolig den største utfordringen helse- og omsorgstjenesten vil stå overfor - trolig større enn korona og kreft.