Røde og hvite blodlegemer beveger seg inne i en arterie. Årsaken til beta-thalassemi er en skade i et av genene som lager hemoglobin. Hemoglobin er det stoffet som sørger for oksygentransporten i blodet Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

De nordiske landene skal forhandle pris på genterapien Zynteglo

For første gang skal de nordiske landene gjennomføre felles prisforhandlinger om et nytt legemiddel. Målet er å oppnå rask og lik tilgang for pasienter til legemiddelet.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)