Røde og hvite blodlegemer beveger seg inne i en arterie. Årsaken til beta-thalassemi er en skade i et av genene som lager hemoglobin. Hemoglobin er det stoffet som sørger for oksygentransporten i blodet Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

De nordiske landene skal forhandle pris på genterapien Zynteglo

For første gang skal de nordiske landene gjennomføre felles prisforhandlinger om et nytt legemiddel. Målet er å oppnå rask og lik tilgang for pasienter til legemiddelet.