Et viktig datasystem på Oslo universitetssykehus er nede. Bildet viser Rikshospitalet. Foto: NTB

Datasystem ute av drift på Oslo universitetssykehus – har satt kriseledelse

Oslo universitetssykehus har satt kriseledelse etter at meldingstjenesten i et viktig datasystem ikke har fungert siden torsdag kveld. Spesielt akuttmottaket opplever situasjonen som særlig utfordrende. Det skal ikke være snakk om et dataangrep.