Norsk coronastudie: Høy dødelighet blant pasienter med høy alder og kroniske sykdommer

Kliniske studier,   Coronaviruset
Norsk corona-studie: De fleste pasientene hadde behov for langvarig oksygenbehandling. - Én av fire pasienter hadde et svært alvorlig forløp og én av fem pasienter døde under oppholdet forteller overlege og forsker Marius Myrstad. Foto: Pernille Lønne Mørkhagen/Diakonhjemmet sykehus
- De fleste pasientene som var innlagt på vårt sykehus med Covid-19 hadde feber og luftveissymptomer. Mange hadde behov for langvarig oksygenbehandling og én av fire pasienter hadde et svært alvorlig sykdomsforløp.