HT Live

Computas vant stor rammeavtale hos Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett

Helseteknologi
Administrerende direktør i Computas Trond Eilertsen vinner e-helseanbud og ser frem til videre samarbeid med Direktoratet for e-helse og Norske Helsenett.
Direktoratet for e-helse, lyste våren 2019 ut en åpen anbudskonkurranse for innkjøp av IKT-konsulenttjenester. Etter en lang tid i tenkeboksen er nå beslutningen tatt. Av de 10 tjenesteområder som var på anbud, gikk konsulentselskapet Computas seirende ut i fire av dem.