- Studien viser til veldig gode resultater og åpner opp for at kreftpasienter på sikt kan slippe å stikke seg daglig og heller få tablettbehandling. Jeg er spesielt imponert over den lave blødningsfrekvensen, sier seksjonsoverlege Ellen Elisabeth Brodin.

Legemidler og biotek

CARAVAGGIO-studien: Eliquis er like effektiv og trygg som Fragmin i behandlingen av kreftpasienter med venøs tromboembolisme

- Det blodfortynnende legemidlet Eliquis (apixaban) er like effektivt som Fragmin (dalteparin) i behandlingen av kreftpasienter med venøs tromboembolisme (VTE) og gir ikke økt risiko for alvorlige blødninger.