Øker: Forbruket av legemidler med virkestoffet paracetamol - her representert med markedslederen Paracet - har økt med 125 prosent siden 2012.

Legemidler og biotek

Bruken av smertestillende legemidler har økt kraftig

I løpet av ti år har bruken av smertestillende legemidler på resept økt med om lag 33 prosent per innbygger i Norge. Det er de svakere smertestillende som står for økningen, mens bruken av opioider har gått ned.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)