Bristol Myers Squibbs MS-legemiddel får ja fra USA

Legemidler og biotek
FDA godkjente Zeposia basert på resultatene fra to studier som viste at pasienter som tok det hadde en betydelig lavere risiko for tilbakefall av sykdommen enn de som fikk Biogens MS-legemiddel Avonex.
FDA har godkjent Zeposia til behandling av voksne med multippel sklerose, men lanseringen utsettes på grunn av coronaepidemien i USA.