Blodprøve som kan diagnostisere Alzheimer er innen rekkevidde

Forsker Nicolas Barthelemy jobber med en p-tau217-test for Alzheimers sykdom på et laboratorium i St. Louis, USA. Flere selskaper og universiteter har utviklet versjoner av disse testene. Foto: NTB
Forskere har funnet en ny metode for å diagnostisere Alzheimer. Slike tester kan bli tilgjengelig i primærhelsetjenesten i løpet av få år og diagnostisere de som ønsker å vite om de har sykdommen eller er i faresonen for å få Alzheimers sykdom. En slik test vil gjøre det lettere å starte forebygging og tidlig behandling.