Blodkreftforeningen: - Nødvendig å endre Beslutningsforum

Legemidler og biotek
- Myelomatose er kanskje den kreftformen som har fått flest nye banebrytende medisiner de siste årene. Samtidig er det knapt noen kreftdiagnose som har opplevd en så forsinket innføring av nye legemidler, sier Olav Ljøsne.
- Norge er for sene med å godkjenne nye kreftlegemidler og det er for lite åpenhet i beslutningene. Det sier Olav Ljøsne som er styreleder i Blodkreftforeningen.