Lixianas effekt på hjerneslag og blodpropp var den samme i observasjonsstudien som i den store kliniske studien ENGAGE AF-TIMI 48, som sammenlignet den langsiktige effekten og sikkerheten til Lixiana med warfarin Foto: iStock

Legemidler og biotek

Blodfortynner til hjerteflimmerpasienter står til eksamen

En stor dansk observasjonsstudie bekrefter sikkerheten og effekten til MSDs NOAK, Lixiana.