Helseminister Ingvild Kjerkol vil starte et prøveprosjekt som anbudsutsetter de tre patenterte kolesterolsenkende legemidlene Praluent, Repatha og Leqvio. Formålet er å etablere et system for å gjennomføre anbud på blåreseptlegemidler i stor skala. - Bruk innsparingen på pasientene, oppfordrer Kristin Svanqvist i Amgen.

Legemidler og biotek

Blåreseptanbud kan spare 600 millioner årlig: Legemiddeltopp ber helseministeren bruke pengene til å gi flere pasienter behandling med innovative legemidler

600 millioner kroner. Så mye kan helseminister Ingvild Kjerkol kutte i statens utgifter til blåreseptlegemidler som har patent. Nå starter hun et prøveprosjekt som anbudsutsetter de avanserte kolesterolsenkende legemidlene - PCSK9-hemmerne. Formålet er å etablere slike terapeutiske anbud i stor skala.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)