Helseminister Ingvild Kjerkol vil starte et prøveprosjekt som anbudsutsetter de tre patenterte kolesterolsenkende legemidlene Praluent, Repatha og Leqvio. Formålet er å etablere et system for å gjennomføre anbud på blåreseptlegemidler i stor skala. - Bruk innsparingen på pasientene, oppfordrer Kristin Svanqvist i Amgen.

Legemidler og biotek

Blåreseptanbud kan spare 600 millioner årlig: Legemiddeltopp ber helseministeren bruke pengene til å gi flere pasienter behandling med innovative legemidler

600 millioner kroner. Så mye kan helseminister Ingvild Kjerkol kutte i statens utgifter til blåreseptlegemidler som har patent. Nå starter hun et prøveprosjekt som anbudsutsetter de avanserte kolesterolsenkende legemidlene - PCSK9-hemmerne. Formålet er å etablere slike terapeutiske anbud i stor skala.