Nytt om navn
– Vi skal fortsette å lage gode helsetjenester for pasientene våre. Vi skal gi våre medarbeidere et godt sted å jobbe og muligheter til å utvikle seg, sier den nye OUS-sjefen Bjørn Atle Bjørnbeth.

Bransjenytt

Bjørn Atle Bjørnbeth er ny administrerende direktør ved OUS

Bjørn Atle Bjørnbeth (57) er tilsatt som administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus. - Bjørnbeth har alle forutsetninger for å være en samlende leder ved Oslo universitetssykehus, sier styreleder Gunnar Bovim. Bjørnbeth mener at den største oppgaven i årene som kommer blir realisering av planene for Nye Oslo universitetssykehus. Han starter i jobben allerede 3. februar.