Biogen gir opp å søke godkjenning for sitt Alzheimermedisin Aduhelm i EU.

Legemidler og biotek

Biogen trekker EU-søknaden for Alzheimerlegemiddel

Biogen gir opp å søke godkjenning for sitt Alzheimermedisin Aduhelm i EU. Selskapet sier i en kommentar at diskusjoner med EU-regulatorer gjorde det klart at de kliniske dataene ikke er tilstrekkelig til at legemidlet vil bli anbefalt at EMAs komité for humane legemidler, CHMP.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)