Bimzelx har fått markedsføringstillatelse i Norge. Legemidlet er et nytt behandlingsprinsipp og er et humanisert monoklonalt antistoff som selektivt bindes og hemmer både IL-17A og IL-17F, to viktige cytokiner i inflammatoriske prosesser. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Bimzelx får tommelen opp fra EU for behandling av plakkpsoriasis

Bimzelx (bimekizumab) har fått markedsføringstillatelse til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis.