Bimzelx har fått markedsføringstillatelse i Norge. Legemidlet er et nytt behandlingsprinsipp og er et humanisert monoklonalt antistoff som selektivt bindes og hemmer både IL-17A og IL-17F, to viktige cytokiner i inflammatoriske prosesser. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Bimzelx får tommelen opp fra EU for behandling av plakkpsoriasis

Bimzelx (bimekizumab) har fått markedsføringstillatelse til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)