-Jeg er glad for at vi i dag kunne si ja til å innføre fem legemidler, sier Cathrine Lofthus. Hun er leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Sør-Øst. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Beslutningsforum sier ja til immunterapi som førstelinjebehandling av hode- og halskreft og lungekreft

I dag sa Beslutningsforum ja til å innføre immunterapien Keytruda (pembrolizumab) som monoterapi og i kombinasjon med kjemoterapi som førstelinjebehandling av hode- og halskreft. Sjekkpunkthemmeren fikk også sin femte indikasjon innen behandling av ikke småcellet lungekreft: Beslutningsforum sa også ja til å innføre pembrolizumab som førstelinjebehandling i kombinasjon med kjemoterapi av plateepitel ikke-småcellet lungekreft uavhengig av PD-L1-uttrykk.