-Jeg er glad for at vi i dag kunne si ja til å innføre fem legemidler, sier Cathrine Lofthus. Hun er leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Sør-Øst. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Beslutningsforum sier ja til immunterapi som førstelinjebehandling av hode- og halskreft og lungekreft

I dag sa Beslutningsforum ja til å innføre immunterapien Keytruda (pembrolizumab) som monoterapi og i kombinasjon med kjemoterapi som førstelinjebehandling av hode- og halskreft. Sjekkpunkthemmeren fikk også sin femte indikasjon innen behandling av ikke småcellet lungekreft: Beslutningsforum sa også ja til å innføre pembrolizumab som førstelinjebehandling i kombinasjon med kjemoterapi av plateepitel ikke-småcellet lungekreft uavhengig av PD-L1-uttrykk.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)