Beslutningsforum sa i dag ja til å innføre fem nye legemidler. Cathrine Lofthus er leder i Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Sør-Øst. Foto: Helse Sør-Øst

Legemidler og biotek

Beslutningsforum sier ja til fem nye legemidler - ett får nei

På sitt møte i dag innførte Beslutningsforum fem legemidler, deriblant immunterapien Tecentriq (atezolizumab) til pasienter med ikke-småcellet lungekreft med EGFR- eller ALK-mutasjon. Også MS-legemidlet Zeposia (ozanimod) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose ble innført.