Beslutningsforum sa i dag ja til å innføre fem nye legemidler. Cathrine Lofthus er leder i Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Sør-Øst. Foto: Helse Sør-Øst

Legemidler og biotek

Beslutningsforum sier ja til fem nye legemidler - ett får nei

På sitt møte i dag innførte Beslutningsforum fem legemidler, deriblant immunterapien Tecentriq (atezolizumab) til pasienter med ikke-småcellet lungekreft med EGFR- eller ALK-mutasjon. Også MS-legemidlet Zeposia (ozanimod) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose ble innført.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)