Beslutningsforum som ledes av Cathrine M. Lofthus sa i dag ja til å innføre tre nye metoder mens to legemidler fikk nei. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Beslutningsforum sier ja til å innføre tre nye metoder- to fikk nei

På sitt møte i dag innførte Beslutningsforum tre nye metoder. Det ble imidlertid nei til Mayzent til behandling av sekundær progressiv multippel sklerose, og genterapien Zynteglo til behandling av betatalassemi.