Beslutningsforum
Sykehusinnkjøp skal få lov til å inngå prisavtale i innkjøpet av genterapien Zolgensma som aldri tidligere vært brukt i Norge, forteller lederen i Beslutningsforum Inger Cathrine Bryne.

Legemidler og biotek

Beslutningsforum sier ja til å gi verdens dyreste legemiddel resultatbasert pris

I dag vedtok Beslutningsforum at Sykehusinnkjøp skal få lov til å inngå en prisavtale i innkjøpet av genterapien Zolgensma som aldri tidligere vært brukt i Norge. Frem til i dag har Beslutningsforum og sykehusinnkjøp kun vært villig til å inngå prisavtaler der legemiddelfirmaene gir prosentvise rabatter på legemidlenes listepris.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)