- Avtalen er godt nytt for pasientene og godt nytt for helseforetakene, sier Inger Cathrine Bryne som er leder av Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest RHF. Hun regner med at de første pasientene vil kunne starter behandlingen rette over sommeren.

Legemidler og biotek

Beslutningsforum og legemiddelindustrien inngår ny avtale om lovende legemidler for alvorlig syke pasienter

Beslutningsforum har i dag godkjent en ny avtale for kortvarige behandlinger gjennom den såkalte compassionate use – ordningen. - Målet er at betydelig flere pasienter skal få tilgang til nye lovende legemidler gjennom denne ordningen enn det som har vært tilfelle de siste årene. Avtalen er godt nytt for pasientene og godt nytt for helseforetakene. Det sier Inger Cathrine Bryne som er leder i ​Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest RHF til HealthTalk.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)