Beslutningsforum har innført Xevudy. Det fester seg til spike-proteinet på overflaten av koronaviruset, og hindrer viruset i å bevege seg inn i kroppens celler og forårsake infeksjon. Det gis som infusjon. Foto: GlaxoSmithKline

Legemidler og biotek,   Coronaviruset

Beslutningsforum innfører fem legemidler til behandling av pasienter med covid-19

På mandagens møte i Beslutningsforum ble fem legemidler til behandling av pasienter med covid-19 innført i spesialisthelsetjenesten. – På grunn av de spesielle omstendighetene har vi ønsket å handle raskt. Situasjonen krever at vi må treffe beslutninger på begrenset dokumentasjon og et tidligere tidspunkt enn det som vanligvis kreves i andre saker, sier Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest RHF.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)