På mandag avgjøres det. Da skal Beslutningsforum vedta om genterapien Zolgensma skal tilbys til spedbarn med den arvelige sykdommen SMA

Legemidler og biotek

Beslutningsforum avgjør nå om verdens dyreste legemiddel skal tilbys norske spedbarn

Mandag faller avgjørelsen om genterapien Zolgensma skal innføres i pasientbehandlingen av spedbarn med den genetiske sykdommen spinal muskelatrofi. For første gang skal Beslutningsforum ta stilling til en resultatbasert avtale som innebærer at produsenten Novartis må tilbakebetale et betydelig beløp dersom barna som behandles med Zolgensma dør eller trenger permanent pustehjelp